TÜRKÇEMİZİN GELİŞİMİ

Bilgi çağını yaşayan dünyamızda eğitim bir güçtür. Dil ise bu güce ulaşmanın en önemli anahtarıdır. Dil, öğrenmenin kalbi ve insan beyninin sınırsız bir becerisidir. İnsanlar bu sınırsız becerilerini kullanarak öğrenir ve kendilerini hayat boyu geliştirirler. Dil, insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmesine, iletişim kurmasına, birbiriyle etkileşimine, dış dünya ile bütünleşmesine ve kültürün nesilden nesile aktarılmasına yardım eder. Bu nedenle günümüzde çoğu ülkede küçük yaştan itibaren dil ve zihinsel becerileri geliştirecek bir eğitim üzerinde durulmaktadır.

Aileler çocukların gelecekleri için dile ve dil öğretimine ağırlık vermelidirler. Zira akıllı bireyler yetiştirmekte en önemli unsur dil ve zihinsel beceridir. Dil ve zihinsel becerisi gelişmiş bireyler ülkenin kalkınmasında ön planda olan bireylerdir.

Dil öğretimi konusunda son yıllarda önemli gelişmeler olmuş, çeşitli dernek ve kuruluşlarla eğitim üst seviyeye aktarılmıştır. Bu dernek ve kuruluşlardan bir tanesi de kar amacı gütmeyen ANDEM dir. ANDEM de Türkçe öğretimi, sadece dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu gibi dil becerilerinin geliştirilmesinin değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama ilişki kurma, eleştirme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerinin geliştirilmesi üzerinde de durulmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Türkçe öğretiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel becerileri geliştirme ön plana alınmıştır. Bunun amacı öğrencilere Türkçeyi doğru güzel ve etkili öğretmek, Türkçenin giderek gelişmesini, yayılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Çünkü Türkçemizin milattan önce dört bin yılına kadar uzanan eski ve köklü bir geçmişi vardır. Türkçe Ural-Altay grubunda yer alan eklemeli bir dildir. Türkçe tarihi süreç içinde dünyaya yayılmış ve çeşitli dilleri etkilemiştir. Ülkemizdeki bazı kaynaklar dünyanın çeşitli yörelerinde Türkçe konuşan iki yüz milyon insan olduğunu belirtmektedir. Ancak uluslararası kaynaklarda Türkçe konuşan kişi sayısı yetmiş beş milyon olarak açıklanmaktadır. Bu verilere göre baskın diller karşısında Türkçemizin de gelecekte sorunlarla karşılaşabileceği anlaşılmaktadır.

Hem çocuklarımızın dil ve zihinsel becerilerinin gelişimi hem de Türkçemizin gelecekte karşılaşacağı problemleri en aza indirmek için küçük yaşta vermeye başlayacağımız dil eğitiminin önemi büyüktür.

Bu yazıda Firdevs Güneş’in Türkçemizin gücü ve Geleceği isimli makaleden alıntılama yapılmıştır.

Whatshapp
ANDEM | ANA DİL EĞİTİM MERKEZİ
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?